SON HABERLER :
Gazipaşa Kültür Merkezi’nin yolları asfaltlandı Kepez Belediyesi, yetenekli gençleri arıyor Konut satışında Rusya ve Ukrayna vatandaşları ilk sırada Başkan Böcek talepleri karşılıksız bırakmıyor Zararlı böceklerle mücadele için hindi desteği
/ SERBEST KÜRSÜ
ASM’lerin fiziki şartları
Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi bugün Serbest Kürsü’de

Antalya Tabip Odası Birinci Basamak Aile Hekimliği, Acil ve TSM komisyonu tarafından aile hekimlerinin çalışma koşullarını belirlemek amacı ile 27 Ocak - 6 Şubat 2021 tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasına 119 aile hekimi katıldı.

Aile Sağlığı Merkezlerinin (ASM) personel, koruyucu ekipman, malzeme ve fiziki durumlarını sorguladığımız ankette; katılımcıların yaş ortalaması 45 üzeri olup, yüzde 70'i, 10 yıl ve üzeri Aile Hekimi olarak görev yapmaktadır.

Ankete yanıt veren aile hekimlerinin yüzde 35.6’sı merkezlerde çalışan en az 1 sağlıkçının Covid-19 hastalığı geçirdiğini belirtmiştir.

Verilen bu yanıtlara bağlı olarak; Antalya’da toplam 777 olan Aile Hekimliği Birimi’nin 430’u merkez ilçelerde olup, 458’i de A grubudur.

Çalışmaya katılan 119 Aile Hekimi’ nin çoğunluğu il merkezi ve kentsel bölgede çalıştığından ve bu merkezlerin büyük çoğunluğu da A grubu olduğundan genel durumlar ve fiziksel koşulların yeterliliğine olumlu geri bildirimde bulunmuştur.

Aile Hekimleri açısından personel sayısı, havalandırma, aşı dolabı yetersizliği yüzde 30 olsa da pandemi sürecinde bir sorun olarak görülmektedir.

Sonuç olarak yaşadığımız pandemi süreci birçok olumsuzluğu görünür hale getirirken ASM'lerin ne kadar hazırlıksız olduğunu da ortaya koymuştur. Uygulanan sistemin ülke sağlık gerçeklerine uygun olmadığını da göz önüne sermiştir. Oysa sağlığın en temel yapı taşı birinci basamak sağlık hizmetleridir. Bu tür pandemilerin hız kesici sigortası alt yapısı güçlendirilmiş, yeterli personel ve ekipmana sahip, tamamen sağlıklı hizmet sunumu için planlanıp yapılmış ASM binalarında yeterli filyasyon ekipleriyle bütünleşen koruyucu sağlık hizmet sunumudur. Ülkemizin bütün ASM binaları kamu tarafından standart olarak yapılmalıdır.

Bu standardizasyon Sağlık Bakanlığının bünyesinde ilgili meslek odaları, hizmet sunumunun asli unsurları olan çalışanlar, ilgili sendikalarla, mimari ve mühendislik alanlarıyla bütünleşerek sağlanmalıdır. İmkânsızı istemiyoruz. Bir şehir hastanesine aktarılan ülke kaynaklarıyla neredeyse ülkemizdeki tüm ASM’ leri inşa edebiliriz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Elmas Uğur Döşemeci

 

 

ANTALYA EKSPRES

Antalya’nın en iyi yerel gazetesi

Antalya EKSPRES Gazetesi 12/12/1983 tarihinde yayın hayatına başladı. Değişmeyen ilkeleri ile aralıksız yayınlanan Antalya Ekspres, tarafsız, özgür ve objektif gazetecilik anlayışını benimseyen cumhuriyetçi, yurtsever, milliyetçi, halkçı ve Atatürkçü bir gazetedir.

Tüm hakları saklıdır. 2017 © Antalya Ekspres
404 Page Not Found