www.antalyaekspres.com.tr-“Ormanlar azalıyor, sıtma tehlikesi artıyor”
  “Ormanlar azalıyor, sıtma tehlikesi artıyor”  27.11.2013
orman.jpg
Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Nurettin Akman, dünya nüfusundaki artışa paralel olarak ormansızlaşmanın da arttığını, ormanların azalmasınınsa sıtma tehlikesini 300 kat artırdığını söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nce 'Ormancılıkta Sektörel Planlamanın 50'nci Yılı Uluslararası Sempozyumu', Türkiye'de orman amenajmanlarının öncüsü Prof. Dr. İsmail Eraslan'ın anısına 26- 28 Kasım günleri arasında Antalya'da Titanic Hotel'de başladı. Sempozyuma Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Dr. Nurettin Akman, Orman Genel Müdürü İbrahim Çiftçi ve yabancı ülkelerin orman teşkilat mensupları katıldı.

“DÜNYA ORMANSIZLAŞIYOR”

Dünya nüfus artışına paralel olarak ormanların gerek alan gerekse verim yönünden azaldığına işaret eden Nurettin Akman, hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin doğal kaynaklar üzerinde yoğun baskı oluşturduğunu, bunun da ormanları ciddi şekilde etkilediğini anlattı. Yeni ağaçlandırmalarla geri kazanılamayacak oranda ekonomik, ekolojik kayıplar olduğunu dile getiren Akman, "Yakın zamana kadar sadece odun hammaddesi olarak görülen ormanlardan bugün artan nüfus, değişen yaşam düzeyi, insanların bilinçlenmesi sonucunda koruma, sağlık, spor, dinlenme amaçları gibi çok fonksiyonlu faydalanma söz konusu olmuştur. Bunların sonucu olarak ormansızlaşma ile ortaya çıkan hava, toprak ve su kaynaklarının kirlenmesi, çölleşme, iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin yok olma tehlikesi, açlık gibi sorunlar, ormancılığı sürdürülebilir kalkınma sürecinin odak noktasına yerleştirmiştir" diye konuştu.

“SITMA TEHLİKESİ 300 KAT ARTIYOR”

2013 yılında 7 milyar olarak tahmin edilen dünya nüfusunun 1.6 milyarının günlük yaşamlarında bir şekilde ormanla ilişkili olduğunu belirten Akman, 300 milyon kişinin ormanlarda yaşadığını, 60 milyon kişinin de orman temelli sektörlerde çalıştığını söyledi. Tropikal ormanlardan yılda 108 milyar dolarlık ilaç hammaddesi sağlandığına işaret eden Akman, ormanların azalmasının sıtma tehlikesini 300 kat artırdığını dile getirdi. Nurettin Akman, şunları kaydetti: "Ormanları korumadan biyolojik çeşitliliği muhafaza etmek, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele imkânsızdır. Isınma, soğutma ve elektrik üretiminde kullanılan biokütle 2020 yılı enerji arzının yüzde 42'sini oluşturacaktır."

TÜRKİYE'NİN YÜZDE 30'U ORMAN OLACAK

Türkiye'nin son 40 yılda orman alanlarını yüzde 7 artırmayı başardığını belirten Akman, "Ülkemiz karasal alanlarının yüzde 27.6'sı ormanlarla kaplı olup, 2023 hedefimiz orman alanlarını yüzde 30'a çıkartmaktır. Türkiye'nin 2023 yılı 500 milyar dolarlık ihracat hedefinde, ağaç ve ağaç ürünleri sektörünün hedefi ise 16 milyar dolar olarak belirlenmiştir" şeklinde konuştu.

EN ÖNEMLİ MİLLİ SERVET

Orman Genel Müdürü İbrahim Çiftçi de yenilenebilir doğal kaynakların başında gelen ormanların önemli milli servetlerden olduğunu belirterek, "Ormanlar, insanlığa gıda, yakıt, barınak, temiz hava ve su, ilaç, gelir kaynağı, istihdam, dinlenme, peyzaj gibi maddi-manevi birçok ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel faydalar sunan doğal bir kaynaktır" dedi.

“ORMANDAN FAYDALANMA ANLAŞIŞI DEĞİŞTİ”

Türkiye'de ilk orman amenajmanı planının 1917 yılında Adapazarı Hendek'te yapıldığını kaydeden Çiftçi, o zamandan tüm dünyada ormandan faydalanma anlayışının değiştiğine dikkati çekti. Çiftçi, "Bu değişimde en önemli etkenler hızlı nüfus artışı, sanayileşme, teknolojinin gelişmesi ve toplumun ormanlardan beklentilerinin farklılaşmasıdır" dedi. (DHA)