SON HABERLER :
Koronavirüste bugün vaka sayısı bini geçti Eczanede dehşet anı Antalya çifte bayram yaşadı  ‘Önlemlerle sorunsuz geçti’ Sosyal tesislere ziyaretçi akını
Değişen dünyada ayakta kalmak
Antalya Ekspres

Dünyanın dengeleri büyük bir hızla değişiyor ve Türkiye gibi orta büyüklükte olan ülkelerin bu değişime ayak uydurabilmeleri her geçen gün hem daha elzem hem daha zor oluyor.

Amerika Birleşik Devletleri artık açık ara dünyanın tek süper gücü değil. Çin, Amerika’yı her alanda zorluyor. Yeni bir soğuk savaşın belirtileri her geçen gün daha görünür hale geliyor.

TrumpAmerikası dünyada küresel jandarma rolünü oynamak şöyle dursun dünyayı kendi kaderine terk etmek ister gibi. Ne liberal demokratik değerlerin yayılması ne de evrensel değerler etrafında küresel bir bilinç oluşturulması Trump'ın gündeminde. Amerika’yı tekrardan büyük yapmak adına Trump, ülkesinin liderliğinde kurulan liberal uluslararası dünya düzenini yok etmeyi göze almış gibi davranıyor.

Çin başta ipek yolu projesi olmak üzere çeşitli politika araçlarıyla Amerika'nın dünya siyaseti ve ekonomisindeki başat konumunu zorluyor. Yüzden fazla ülkenin birinci ticaret ortağı olan Çin şu anki büyüme hızı devam ederse otuz seneye kalmaz Amerika’yı geçecek. Artan ekonomik gücüne paralel Çin askeri gücünü de iyileştirme peşinde. Amerika’yı önce Doğu Asya sonra da dünyanın diğer bölgelerinde geçmek Çinli liderlerin en büyük rüyası. 

Rusya belki eski gücünden çok uzakta ama sahip olduğu askeri güç imkanları, zengin doğal kaynakları ve emperyal düşünme geleneğiyle Batılı aktörlerin politikalarına taş koymaya devam ediyor. Rusya belki yeni oyun kuramıyor ama başkalarının oyunlarını bozacak imkanlara sahip.

Avrupa Birliği ise derin bir kimlik krizinin içinde. Brexit sonrası AB'nin küresel düzeyde güçlü bir aktör olamayacağı neredeyse kesin. Avrupa içinde ne Almanya ne de Fransa'nın liderlik konumu sorgusuz kabul ediliyor. Bilakis, Almanya'nın AB'nin başat aktörü olma ihtimali birçok AB üyesini tedirgin ediyor. AB'nin İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan günümüze yaşadığı bütünleşme süreci ciddi bir varoluşsal kriz içinde. AB’nin kurucu liberal demokratik değerleri son yıllarda popülist, aşırı sağ ve aşırı sol siyasi hareketlerin saldırısı altında. AB'nin kendi içinde bir barış projesi olması ve dünyanın diğer bölgelerine örnek oluşturma kapasitesi erozyona uğramış durumda. Otobur Avrupa'nın etobur dünyada ses getirici bir aktör olması için hem askeri güç imkanlarını artırması hem de tek sesli hareket edebilen stratejik bir aktöre dönüşmesine bağlı. 

Çokkutuplu bir dünyanın her geçen gün daha belirgin olduğu günümüzde sert güç imkanları üzerinden sonuç devşirme pratikleri güç kazanıyor. Milliyetçilik ideolojisinin tekrardan zemin kazandığı zamanımızda jeopolitik ve jeoekonomik güç mücadeleleri giderek ivme kazanıyor. Küreselleşme zemin kaybederken milliyetçilik zemin kazanıyor. Bu ise içe kapanmacı ve yabancı karşıtı eğilimleri güçlendiriyor. Uluslararası sistemin anarşik yapısı devletleri artık daha fazla birbirinden şüphe duymaya yöneltiyor. Büyük güçler arası savaşlar belki doğrudan askeri araçlar üzerinden olmuyor ama teknoloji, kültür, bilgi ve ticaret küresel güç mücadelelerinin odak noktasına çoktan yerleşti.

Böyle bir dünyada ülkemiz nasıl bir strateji izlemeli? Türk dış politikasına hangi değerler yön vermeli? Çığrından çıkmış dünyada Türkiye'nin ayakları sağlam yere basabilmesi hangi şartlara bağlı? İçinden geçtiğimiz tedirginlik çağında tedirgin olmadan nasıl yaşayabiliriz? Teknolojik devrimlerin ön kabullerimizi yıktığı, bilgiyi sorgulanır hale getirdiği, alternatif doğru anlayışlarını birbiriyle rekabet eder hale getirdiği ve zamansal ve mekansal ayrımları anlamsızlaştırdığı günümüzde nasıl ayakta kalırız? Zaman her geçen gün daha hızlı akarken geleceği öngörmek nasıl mümkün olabilir?

Hem dünyanın nereden nereye gittiğini analiz etmek hem de ülkemiz için en doğru stratejileri düşünmek hepimizin ortak amacı olmalı.

Bu sütunun izin verdiği ölçüde düşüncelerimi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağım.

E-mail: tarikoguzlu@gmail.com

Twitter: @TarikOguzlu  

 

ANTALYA EKSPRES

Antalya’nın en iyi yerel gazetesi

Antalya EKSPRES Gazetesi 12/12/1983 tarihinde yayın hayatına başladı. Değişmeyen ilkeleri ile aralıksız yayınlanan Antalya Ekspres, tarafsız, özgür ve objektif gazetecilik anlayışını benimseyen cumhuriyetçi, yurtsever, milliyetçi, halkçı ve Atatürkçü bir gazetedir.

Tüm hakları saklıdır. 2017 © Antalya Ekspres