SON HABERLER :
Manavgat'ta aynı bölgede yine yangın çıktı! Hurda eşyalardan fare kapanı yapıyor Bebek 'Ömer Özkan' doktorunun kucağında Büyükşehir'den örnek tasarruf modeli Popülasyonu artırmak amacıyla yetiştirildiler
Özelleştirmeye hayır…
Antalya Ekspres

Resmi Gazete ile Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) özelleştirme kapsamına alındığını ve 2022 yılı sonuna kadar özelleştirmeye hazır hale getirilmesi kararının alındığını öğrendik. Elektrik üretim ve dağıtımındaki özelleştirmelerin ardından sıranın böylece iletim kısmına getirilmek istendiği, kamusal bir hizmet olan ve kamu eli ile yürütülmesi gereken elektrik hizmet alanının tümünün, kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılmak istendiği anlaşılmaktadır.

*****

Elektrik alanında daha önce yapılan özelleştirmelerin halka ve ülkeye daha kaliteli, kesintisiz ve ucuz elektrik olarak döneceği söylenmişti. Ancak, elektrik enerjisi üretim alanının özelleştirilmesi; tıpkı araç geçiş garantili köprü-otoyol, hasta garantili şehir hastaneleri, yolcu garantili havaalanı örneklerinde olduğu gibi, ülkenin ihtiyacı olmamasına rağmen, sağlığımızı tehdit eden, doğamızı ve tarihimizi tahrip eden ve alım garantisi verilen termik santrallerin, hidroelektrik santrallerin (barajlar) ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özelleştirilen dağıtım alanı ile birlikte, şirketlerin tüm giderlerini faturalara yansıtılmasını öngören tamamen şirketlere daha fazla kazandırma amacı taşıyan tebliğ, yönetmelik, yasalar çıkarılmaya başlandı.

*****

Ayrıca, hijyen ve suyun öneminin ortaya çıktığı bu pandemi döneminde bile, özellikle bölgemizde borcundan dolayı, kentlere su sağlayan tesislerin ve köy-içme suyu şebekelerinin elektriği kesilerek; yüzbinlerce insan susuz bırakılmıştır.  Görüldüğü gibi Türkiye‘de, üretimden dağıtıma kadar elektrik enerjisi, özelleştirme ve serbestleştirme uygulamalarıyla, kamu hizmeti niteliğini yitirmesine ve ticari bir metaya dönüştürülmesine yol açılmıştır. Uygulanan politikalar sonucunda dışa bağımlılık artmış, kamusal denetim kaybolmuş, parçalı yapı sebebiyle ortaya çıkan plansızlık kaynak israfına sebep olmuştur.

*****

Günümüzde elektriğe ulaşmak, artık bir insan hakkıdır, bu sebeple enerjinin temini, tüm aşamalarıyla kamusal hizmet niteliğinde olmalıdır. Elektrik enerjisi, kar/zarar tartışmalarının dışında, kamusal eksenli, verimlilik anlayışı ile bilimsel çerçevede siyasal etkilerden yasalarla korunmuş, şeffaf, katılımcı özerk bir yapıya kavuşturulmalı ve yurttaşların kullanımına sunulmalıdır. TEİAŞ’ın özelleştirilmesinin bir an önce geri çekilmesi, özelleştirme anlayışı yerine, başta elektrik dağıtım bölgeleri olmak üzere elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım yani alandaki tüm özelleştirmeler iptal edilmeli ve yeniden kamulaştırma hareketi başlatılmalıdır. Bizler, bu alanda faaliyet yürüten Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube ve EnerjiSanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Diyarbakır Şube olarak, TEİAŞ`ın özelleştirilmesine karşı ülkedeki tüm demokratik kurum kuruluş, emekçilerimiz ve halkımızla birlikte direnmeye, özelleştirme süreci geri çekilinceye kadar mücadele etmeye kararlı olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası Antalya Şube Başkanı Tanju İşeri

 

ANTALYA EKSPRES

Antalya’nın en iyi yerel gazetesi

Antalya EKSPRES Gazetesi 12/12/1983 tarihinde yayın hayatına başladı. Değişmeyen ilkeleri ile aralıksız yayınlanan Antalya Ekspres, tarafsız, özgür ve objektif gazetecilik anlayışını benimseyen cumhuriyetçi, yurtsever, milliyetçi, halkçı ve Atatürkçü bir gazetedir.

Tüm hakları saklıdır. 2017 © Antalya Ekspres
404 Page Not Found